Gallery รวมภาพ
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
ศาลแรงงานภาค 4
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมศาสนา
กิจกรรมขยายงาน
กิจกรรมครอบครัว
กิจกรรมโรตารี่
กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมวันเกิด
แนะนำพิเศษOnline: 1 user(s)


 

ประเภท: กิจกรรมโรตารี่

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินด
11-02-2015 Views: 1011
คุณอรุณี ฉัตรไพฑูรย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 8 จากขวา) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกสโมสรโรตารีีศิลปาคม และคณะกรรมการบริหารสโมสร ในโอกาสสถาปนาคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 สโมสร ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล เมื่อ 25 มิถุนายน 2550


ประเภท: กิจกรรมโรตารี่
»โรตารีสากล ภาค3340 R.I.
15-02-2015
»กิจกรรมสโมสรโรตารีหนองคาย
15-02-2015
»กิจกรรมสโมสรโรตารีหนองคาย
15-02-2015
»ร่วมพิธีสถาปนา
11-02-2015
»ร่วมพิธีสถาปนา
11-02-2015
»มอบช่อดอกไม้แสดงความยินด
11-02-2015
»มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
11-02-2015